Расписание работы специалистов

Действительно с 18 февраля по 23 февраля 2019 года

Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
Отделение врачей общей практики
221 Башлыкова Ю.М. Зав.о. 13-15 8.30-10.30 14-15 8.30-10.30 12-14  
221 Башлыкова Ю.М.  12,  27 9-13 14-18 8.3-12.3,ДВ 14-18 9-12  
334 Ежова А.С.  8, 27 8.3-12.3 15-19 8.3-12.3 14.15-18.15 8.15-11.15,ДВ  
329 Ширяева Л.А. 10, 27 8.3-12.3 14-18 8.3-12.3 15-19 8-11  
120 Ширяев В.П. 13, 27 9-13 16-20, ДВ 9-13 15-19 9-12  
335 Зайцева Е.Г. 15, 27 8-12 14.3-18.3 8-12 16-19 8-11  
123 Конанов И.Н. 25, 27 8.3-12.3 14-18 8.3-12.3 16-20, ДВ 8.3-11.3  
114 Юдина Е.Е. 26, 27 15-18, ДВ 118.3-11.3(114) 15-18 15-18 15-17  
119 Шуватова А.С. 28, 27 8-12.15 14,15-18 8-12 14.15-18 8-11.15  
120 Шестакова О.А. Гериатр  13.30-19.30 8-14 13-19 8-13 13-18  
2 терапевтическое отделение
319   Зав.о            
325 Столбова Т.Н. 2 14-18 8-12 ДВ 8.3-12.3 16-19  
328 Амеличкина Е.А. 14-18 9-13 14-18   16-19  
329 Слаутина В.С. 5 14-18 9-13 16-20 8.30-12.30 ДВ  
315 Соколова Л.С. 6 14-18 ДВ 14-18 8-12 14-17  
320 Пфефер Е.С. 16 15-19 9-13 15-19 9-13 15-18  
314 Неруш А.Е. 18 16-20 9-13 14-18 8.30-12.3 14-17  
326 Новикова Л.Ю. 20 16-20 8.3-12.3 14-18 ДВ 14-17  
324 Горбунова  Т.В. 21 14-18 8-12 16-20 8-12 14-17  
327 Гредина О.Г. 24 15-19 8.3-12.3 15-19 8.3-12.3 15-18  
114 Пфефер Е.С. Кард.  9-12 16-19        
119 Регушевская С.В. Гастр. 13-19 8-14 13-19 8-14 13-18  
304 Кузнецова ЕБ  Ревмат. 8.30-14.30 8.30-14.30 8.30-14.30 8.30-14.30 8.30-13.30  
334 Кошелева И.П. Кардиол. 13-19.15 8-14 13-19 8-13 12.30-17.15  
122 Носкова Е.А. Ревмат.   15.30-18   15.30-18    
3 терапевтическое отделение
310 Сенюкова С.А. Зав.отд. 9-15 13-19.30 9-15 13-19.30 9-14  
327 Кудрявцева Н.Е. 1, 17 8.3-12.3 14-18 8.3-12.3 15-19 8.3-11.3,ДВ  
315 Ткачева В.Н. 9 8-12 14-18 8-12 15-19 8-11  
325 Куликова Е.В. 19 8-12, ДВ 15-19 8-12 16-20 8-11  
320 Ефимова В.Ф. 14 8-12 16-20, ДВ 8-12 14-18 8-11  
122 Фукс Е.В. ДЕЖ.ВР, БЛ 8.30-14.30 8.30-14.30 8.30-14.30 8-13 8.30-14.30  
309 Беляева Н.И.  22 8-12 16-20 8-12, ДВ 14-18 8-11  
328 Сученков А.В. 23, 17 9-13 14-18 9-13 16-20, ДВ 9-12  
114 Бойко И.С. Пульм. ОТПУСК ПО 09.03.19      
117 Куликова Е.В. Гастр.   9-12 12-15 9-12    
324 Дымова А.И. Кардиол. 8-14 12.30-18.30 8-15 13-18 8-13  
314 Игнатова Н.В. Кардиол.   16-19.30   16-19.30    
226 Смотр. Акушерка О/ОСМ 8-19,30 8-19,30 8-19,30 8-19,30 8-19,30  
101 Мороцкий В.Н. ФГС 8-15 8-15 8-15 8-15 8-14  
101 Пронив Д.И. ФГС 15-18 15-18 15-18 15-18 15-17  
 Узкие специалисты
Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
222 Яковчук Е.Д. Зав. отдел,БЛ    14-17   14-17    
222 Яковчук Е.Д. Невр., БЛ    8.30-14.30 8.3-14.3,ПО 8.30-14.30 8.30-14.30 8.3-13.3,ПО  
216 Арзубов М.П. Неврол. 7.30-14,ПО  12.30-19 7.30-14,ПО  12.30-19 ВЫЗОВА  
335 Рачина И.Ю Неврол. 12.3-18.30 8-14 12.3-18.30 8-14, ПО 12.3-17.30  
                 
318 Дунаев В.С. Лор 8-13, ВЫЗ 14-20 8-13 14-19 8-13  
318 Новикова Ю.С. Лор 14-20 8-14 14-20 8-13 14-19  
312 Тудос И.А. Эндокр. 13-19   8-13 8-13 8-14  
309 Конанов Н.Ф. Энд. 14-20 8-14 14-20 8-13 14-19  
311 Александрова Е.Г. Энд. 8-14 13-19 8-14 14-19 8-13  
302 Марков А.О. Завед.  8-14 8-14 8-14 8-14 8-14  
330 Хурбатов В.В. Хирург 8-14 14-20 8-14 13-19 13-19  
330 Гришечкин В.Н. Хирур.и.о.зав 14-20 8-14 14-20 8-13 8-14  
332 Никитина М.М. Хирург 14-20 8-10,ВЫЗ 14-20 8-13 13-19  
332 Соломатова Н.В. Хирург 8-14 14-20 8-14 13-19 8-10,ВЫЗ  
303 Суворов Э.В. Онколог, БЛ            
303 Максимова О.М. Онколог 11-14,ВЫЗ 14-20 8-14 13-19 8-14  
304 Гладких В. Онколог   15.30-18   15.30-18    
305 Батов А.В. Уролог 8-14 14-20 8-10,ВЫЗ 13-19 8-14  
330, 332 каб Муж.смотр 13-13.3,18-19 13-13.3,18-19 13-13.3,18-19 18-19 13-13.3,18-19  
 
323 Сажина О.А. Окулист,,  12-18 13-18 8-14, ПО 13-18 8-10,выз  
321 Белова Т.Н. Окулист 8-14, ПО 13-19 8-14 13-19 13-19  
321 Иванова О.В. Окулист 13-19 8-14, ПО 13-18 8-10,выз 8-14, ПО  
323 Бимлер И.В. Окулист 8-10,выз 8-14 13-19 8-14, ПО 12-18  
416 Золотарёва Н.М. УЗИ 13-19 8-14 9-15 13-19 9-15  
416 Шуктомова Г.А. УЗИ  ОТПУСК ПО 04.03.19      
218 Беляев М.В. УЗИ 7.30-14 7.30-14 13-20 7.30-14 13-20  
219 Литвина Н.Н. УЗИ 8-14 13-19 12-18 8-14 8-14  
402 Бабушкина И.Д. Врач ЛФК 8.30-10.30 8.30-10.30 8.30-10.30 8.30-10.30 8.30-10.30  
207 Клинцова А.П. Физиотер, БЛ 14-19.30 8-14 8-13 14-19.30 8-14  
121 Каб диспан-ции Фельдшер 8-20 8-20 8-20 8-20 8-19  
121 Туркин О.Н. Школа пациента ОТПУСК ПО 03.03.19      
I занятие            "Здоровое питание" II занят. "Здор.пита-ние" "Отказ от курения" III занят. "Здор.пита-ние"
311 Люскова Я.А. Выдача инсулина 14-18 8-12 14-18 8-12 14-18  
220 Цыпанова Е.А. Предс.ВК 9-16 13-17 9-13 9-13 9-16  
АВОП №1
№1 Шевченко Е.А. 43 15-19 8-12 15-19 8-12 8-12  
№1 Мингалева В.В.  38 8.30-12.30 16-20 8.30-12.30 16-20 8.30-12.30  
№2 Тарковская Е.А. 37 8.30-12.30 15-19 8.30-12.30 15-19 14-18  
АВОП №2
№1 Мушинский А.В.    40 ОТПУСК ПО 09.03        
№1 Ершова Ю.В. 42 9-13 15-19 9-13 9-13 9-13  
№1 Падюкова И.И. 40 15-19 9-13 15-19 15-19 15-19  
АВОП №3
Каб врача Шпакова Г.А. 35 14-18 8-12 8-12 8-12 8-11 ПР
Каб врача Шепс Ю. В. - фельдшер 35 БЛ БЛ БЛ БЛ БЛ БЛ
АВОП №4
№14 Курдина М.В. 39 отпуск по 28.02.19        
№14 Осадчий В.В. 39 16.30-20 16.30-20 8-12 8-12 16.30-20  
№14 Елфимова О.Н.        36 8-12 8-12 15-19 15-19 8-12  
Здравпункт СГУ
Каб №3 Фельдшера 50 8-17 8-12.30,15-17 8-17 8-17 8-17 8-14.00
Каб №2 Фельдшера 50 8-17 8-12.30,15-17 8-17 8-17 8-17 8-14.00

Действительно с 11 февраля по 16 февраля 2019 года

Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
Отделение врачей общей практики
221 Башлыкова Ю.М. Зав.о.            
221 Башлыкова Ю.М.  12,  27 УЧЕБА ПО 15.02.19      
334 Ежова А.С.  8, 27, 12 8.3-12.3 15-19 8.3-12.3,ДВ 14.15-18.15 8.15-12.15  
329 Ширяева Л.А. 10, 27, 12 8.3-12.3 14-18, ДВ 8.3-12.3 15-19 8-12  
120 Ширяев В.П. 13, 27, 12 9-13 16-20 9-13 15-19 9-13 9-13
335 Зайцева Е.Г. 15, 27, 12 8-12 14.3-18.3 8-12 16-20, ДВ 8-12  
123 Конанов И.Н. 25, 27, 12 8.3-12.3,ДВ 14-18 8.3-12.3 16-20 8.3-12.3 8-12
114 Юдина Е.Е. 26, 27, 12 15-18 118.3-11.3(114) 15-18 15-18 15-18  
119 Шуватова А.С. 28, 27, 12 8-12.15 14,15-18 8-12 14.15-18 8-12.15,ДВ  
120 Шестакова О.А. Гериатр  13.30-19.30 8-14 13-19 8-13 13-19  
2 терапевтическое отделение
319   Зав.о            
325 Столбова Т.Н. 2 14-18 8-12 14-18 8.3-12.3 16-20  
328 Амеличкина Е.А. 14-18 9-13 14-18 9-13 16-20 8-12
329 Слаутина В.С. 5 14-18 9-13 16-20 8.30-12.30 14-18  
315 Соколова Л.С. 6 14-18   14-18 8-12 14-18 8-12
320 Пфефер Е.С. 16 15-19 9-13 15-19 9-13 15-19  
314 Неруш А.Е. 18 16-20 9-13   8.30-12.3 14-18 8-11
326 Новикова Л.Ю. 20   8.3-12.3 14-18 8.3-12.3 14-18  
324 Горбунова  Т.В. 21 14-18 8-12 16-20   14-18 8-14
327 Гредина О.Г. 24 15-19 8.3-12.3 15-19 8.3-12.3    
114 Пфефер Е.С. Кард.  9-12 16-19       9-13.30
119 Регушевская С.В. Гастр. 13-19 8-14 13-19 8-14 13-19 9-13
304 Кузнецова ЕБ  Ревмат. 8.30-14.30 8.30-14.30 8.30-14.30 8.30-14.30 8.30-14.30  
334 Кошелева И.П. Кардиол. 13-19.15 8-14 13-19 8-13 12.30-18.15 8.30-12.30
122 Носкова Е.А. Ревмат.   15.30-18   15.30-18    
3 терапевтическое отделение
310 Сенюкова С.А. Зав.отд. 9-15 13-19.30 9-15 13-19.30 9-15  
327 Кудрявцева Н.Е. 1, 17 8.3-12.3 14-18 8.3-12.3 15-19, ДВ 8.3-12.3  
315 Ткачева В.Н. 9 8-12 14-18 8-12 15-19 8-12, ДВ  
325 Куликова Е.В. 19 8-12 15-19 8-12 16-20 8-12  
320 Ефимова В.Ф. 14 8-12, ДВ 16-20 8-12 14-18 8-12 8-12
122 Фукс Е.В. ДЕЖ.ВРАЧ,БЛ 8.30-14.30 8.30-14.30 8.30-14.30 8-13 8.30-14.30  
309 Беляева Н.И.  22 8-12 16-20, ДВ 8-12 14-18 8-12 8-12
328 Сученков А.В. 23, 17 9-13 14-18 9-13, ДВ 16-20 9-13 8-12
114 Бойко И.С. Пульм. ОТПУСК ПО 09.03.19      
117 Куликова Е.В. Гастр.   9-12 12-15 9-12    
324 Дымова А.И. Кардиол. 8-14 12.30-18.30 8-15 13-18 8-14  
314 Игнатова Н.В. Кардиол.   16-19.30   16-19.30    
226 Смотр. Акушерка О/ОСМ 8-19,30 8-19,30 8-19,30 8-19,30 8-19,30  
101 Мороцкий В.Н. ФГС 8-15 8-15 8-15 8-15 8-15  
101 Пронив Д.И. ФГС 15-18 15-18 15-18 15-18 15-18  
 Узкие специалисты
Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
222 Яковчук Е.Д. Зав. отдел, БЛ    14-17   14-17    
222 Яковчук Е.Д. Неврол., БЛ 8.30-14.30 8.3-14.3,ПО 8.30-14.30 8.30-14.30 8.3-14.3,ПО  
216 Арзубов М.П. Неврол.,БЛ 7.30-14,ПО  12.30-19 7.30-14,ПО  12.30-19 ВЫЗОВА 8-14
335 Рачина И.Ю Неврол, БЛ. 12.3-18.30 8-14 12.3-18.30 8-14, ПО 12.3-18.30  
                 
318 Дунаев В.С. Лор 8-13, ВЫЗ 14-20 8-13 14-19 8-14  
318 Новикова Ю.С. Лор 14-20 8-14 14-20 8-13 14-20 8-14
312 Тудос И.А. Эндокр. 13-19 8-15 8-13 8-13 8-14  
309 Конанов Н.Ф. Энд. 14-20 8-14 14-20 8-13 14-20 8-12
311 Александрова Е.Г. Энд. 8-14 13-19 8-14 14-19 8-14  
302 Марков А.О. Завед.  ОТПУСК ПО 13.02.19 8-14 8-14  
330 Хурбатов В.В. Хирург 8-14 14-20 8-14 13-19 8-10,ВЫЗ  
330 Гришечкин В.Н. Хирур.и.о.зав 14-20 8-10,ВЫЗ 14-20 8-13 14-20  
332 Никитина М.М. Хирург 14-20 8-14 14-20 8-13 8-14  
332 Соломатова Н.В. Хирург 8-14 14-20 8-14 13-19 14-20 8-14
303 Суворов Э.В. Онколог, БЛ            
303 Максимова О.М. Онколог, БЛ 11-14,ВЫЗ 14-20 8-14 13-19 8-14 8-13
304 Гладких В. Онколог   15.30-18   15.30-18    
305 Батов А.В. Уролог 8-14 14-20 8-10,ВЫЗ 13-19 8-14 8-14
330, 332 каб Муж.смотр 13-13.3,18-19 13-13.3,18-19 13-13.3,18-19 18-19 13-13.3,18-19  
 
323 Сажина О.А. Окулист,,  12-18 13-18 8-14, ПО 13-18 8-10,выз  
321 Белова Т.Н. Окулист 8-14, ПО 13-19 8-14 13-19 8-14, ПО 8-13
321 Иванова О.В. Окулист 13-19 8-14, ПО 13-18 8-10,выз 13-19  
323 Бимлер И.В. Окулист 8-10,выз 8-14 13-19 8-14, ПО 12-18  
416 Золотарёва Н.М. УЗИ 13-19 8-14 9-15 13-19 9-15  
416 Шуктомова Г.А. УЗИ  8-14 13-19 13-19 8-13 8-14 (218к)  
218 Беляев М.В. УЗИ 7.30-14 7.30-14 13-20 7.30-14 13-20 7.30-14
219 Литвина Н.Н. УЗИ 8-14 13-19 11-17 8-14 8-14  
207 Клинцова А.П. Физиотер,БЛ 14-19.30 8-14 8-13 14-19.30 8-14  
121 Каб диспан-ции Фельдшер 8-20 8-20 8-20 8-20 8-20 8-14
121 Туркин О.Н. Школа пациента ОТПУСК ПО 03.03.19      
I занятие            "Здоровое питание" II занят. "Здор.пита-ние" "Отказ от курения" III занят. "Здор.пита-ние"
311 Люскова Я.А. Выдача инсулина 14-18 8-12 14-18 8-12 14-18  
220 Цыпанова Е.А. Предс.ВК 9-16 13-17 9-13 9-13 9-16  
АВОП №1
№1 Шевченко Е.А. 43 15-19 8-12 15-19 8-12 8-12  
№1 Мингалева В.В.  38 учеба по  15.02.19       8-12
№2 Тарковская.Е.А. 37 8.30-12.30 15-19 8.30-12.30 15-19 14-18  
АВОП №2
№1 Мушинский А.В.    40 16-20 9-13 16-20 9-13 16-20 9-13
№1 Ершова Ю.В. 42 9-13 15-19 9-13 15-19 9-13  
АВОП №3
Каб врача Шпакова Г.А. 35 14-18 8-12 8-12 8-12 8-12 -
Каб врача Шепс Ю. В. - фельдшер 35 БЛ БЛ БЛ БЛ БЛ БЛ
АВОП №4
№14 Курдина М.В. 39 отпуск по 28.02.19        
№14 Осадчий В.В. 39 16.30-19.30 16.30-19.30 8-11 8-11 16.30-19.30  
№14    Елфимова О.Н. 36 8-12 8-12 15-19 15-19 8-12 8-12
Здравпункт СГУ
Каб №3 Фельдшера 50 8-17 8-12.30,15-17 8-17 8-17 8-17 8-14.00
Каб №2 Фельдшера 50 8-17 8-12.30,15-17 8-17 8-17 8-17 8-14.00

 
  
 

Контакты

 г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, д.41

 32-94-47

e-mail: polik3@mail.ru

http://vk.com/polik3ru

https://twitter.com/polik3ru

 Регистратура: 32-94-45

 Вызов врача: 32-80-02