Расписание работы специалистов

Действительно с 17 декабря по 22 декабря 2018 года

Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
1 терапевтическое отделение
220 Башлыкова Ю.М. Зав.о. 9-11 13-15 8.3-10.30 14-15 8.3-10.30  
220 Башлыкова Ю.М.  12, 26 14-18  9-13 14-18, ДВ   14-18  
334 Ежова А.С. 8, 26  15-19 8.3-12.3 14.15-18.15 8.3-12.3 14.15-18.15ДВ  
329 Ширяева Л.А. 10, 26 14-18 8-12, ДВ 16-20 8-12 15-19 8-12
120 Ширяев В.П. 13, 26 15.30-20  9-13 14-18 9-13 14-17.30  
335 Зайцева Е.Г. 15, 26 15-19, ДВ 8-12 16-20  8-12 14-18 8-12
222 Тарковская Е.А. 27, 26 14-18 8.3-12.30 15-19 8.30-12.30 16-20 8-12
123 Конанов И.Н. 25, 26 16-20 8.3-12.3 14-18  8.30-12.3ДВ 14-18  
119 Шуватова А.С. 28, 26 14.15-18 8-12.15 14.15-18 8-12.30 14.15-18 8-12
120 Шестакова О.А. Гериатр  9-15 13.30-19.30 8-14 14-19 8-14 8-14,ВЫЗ
2 терапевтическое отделение
319 Изъюрова М.В. Зав.о 9-15.30 13-19 9-15.30 13-19 9-15.30 9-14
325 Столбова Т.Н. 2, 3 9-13  16-20 8-12, ДВ 14-18 8.30-12.3 8-14
324 Ген Г.В. 3 ОТПУСК          
328 Амеличкина Е.А. 9-13 14-18, ДВ 9-11 15-19 9-13 8-12
329 Слаутина В.С. 5 ОТПУСК ПО 31.12.18      
315 Соколова Л.С. 6 8-12 14-18 8-12 14-18, ДВ 8-12   
320 Пфефер Е.С. 16, БЛ 9-13 15-19 9-13 15-19 9-13  
314 Неруш А.Е. 18 ОТПУСК ПО 31.12.18      
326 Новикова Л.Ю. 20, 18 8-13, ДВ 14-19 8.3-13.3 14-18 8.3-13.3 8-12
418 Горбунова  Т.В. 21, 16 8-13 13-18  8-13 14-19 8-12, ДВ  
327 Гредина О.Г. 24, 5 8.3-12.3 14-18 8.3-12.3 16-20 8-12 8-12
114 Пфефер Е.С. Кард., БЛ  16-19 9-12        
119 Регушевская С.В. Гастр. 8-14 13-19 8-14 14-19 8-14  
334 Кошелева И.П. Кардиол. 8-14 13-19 8-14 14-19 8-14 8.3-12.3
418 Носкова Е.А. Ревмат. 15.30-18   15.30-18      
3 терапевтическое отделение
310 Сенюкова С.А. Зав.отд. 13-19.30 9-15 13-19.30 9-15 13-19.30  
327 Кудрявцева Н.Е. 1 15-19 8.3-12.3,ДВ 15-19  8.3-12.30 14-18  
324 Латыпова Е.В. 7 ОТПУСК ПО 17.01.18      
315 Ткачева В.Н. 9, 7 15-19 8-12  14-18 8-12 15-19, ДВ  
325 Куликова Е.В. 11 15-19, ДВ 8-12 16-20 8-12 14-18  
320 Ефимова В.Ф. 14 15-19 8-12 16-20 8-12 14-18 8-12
417 Фукс Е.В. 19 14-18 8.3-12.3 14-18 8.3-12.3ДВ 14-18  
309 Беляева Н.И.  22 16-20 8-12 15-19 8-12 14-18  8-12
328 Сученков А.В. 23, 17 15-19   9-13 14-18, ДВ 9-13  16-20 8-12
114 Бойко И.С. Пульм. 8.30-15 13-19 8.30-14.30 14-19 8-14  
117 Куликова Е.В. Гастр. 9-12   9-12   9-12  
304 Игнатова Н.В. Кардиол. 16-18.30   16-18.30   15.20-18.20  
226 Смотр. Акушерка О/ОСМ 8-19.30 8-19.30 8-19.30 8-19.30 8-19.30  
101 Мороцкий В.Н. ФГС 8-15 8-15 8-15 8-15 8-15  
101 Пронив Д.И. ФГС 15-18 15-18 15-18 15-18 15-18  
 Узкие специалисты
Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
419 Яковчук Е.Д. Зав. отдел,  ОТПУСК ПО 31.12.18      
419 Яковчук Е.Д. Невр.    ОТПУСК ПО 31.12.18      
216 Арзубов М.П. Неврол. 12.30-19 7.30-14,ПО  12.30-19 7.30-14,ПО  ВЫЗОВА 8-14
335 Рачина И.Ю Неврол. 8-14, ПО 12.3-18.30 8-14, ПО 12.3-18.30 8-14, ПО  
                 
318 Дунаев В.С. Лор ГВК ГВК ГВК ГВК ГВК  
318 Новикова Ю.С. Лор 8-17 8-17 8-17 8-17 8-13 8-14
312 Тудос И.А. Эндокр. 13-19 8-15 8-13 8-13 8-14  
309 Конанов Н.Ф. Энд. ОТПУСК ПО 12.01.18      
311 Александрова Е.Г. Энд. ОТПУСК ПО 31.12.18      
302 Марков А.О. Завед. БЛ 8-14 8-14 8-14 8-14 8-14  
330 Хурбатов В.В. Хирург ГВК ГВК ГВК ГВК ГВК  
330 Гришечкин В.Н. Хирург, и.о.зав 14-20 8-14 14-20 8-13 14-20  
332 Никитина М.М. Хирург, БЛ 8-17 8-10,ВЫЗОВА 8-17 8-17 8-17 8-14
330 Соломатова Н.В. Хирург 8-14 14-20 8-14 14-19 8-10,ВЫЗОВА ОТПУСК
303 Суворов Э.В. Онколог ОТПУСК ПО 31.12.18      
303 Максимова О.М. Онколог 11-14,ВЫЗ 14-20 8-14 14-20 8-14  
304 Гладких В. Онколог   15.30-18   15.30-18    
305 Батов А.В. Уролог ОТПУСК ПО 31.12.18      
330, 332 каб Муж.смотр 13-13.3,18-19 13-13.3,18-19 13-13.3,18-19 18-19 13-13.3,18-19  
 
323 Сажина О.А. Окулист,,  8-14 12-18 8-14 12-18 8-10,выз,ПО  
321 Белова Т.Н. Окулист 8-10,выз,ПО 13-19 8-14, ПО 13-19 13-19 8-14
321 Иванова О.В. Окулист 12-18 8-14, ПО 13-19 8-14, ПО 8-14  
323 Бимлер И.В. Окулист ГВК ГВК ГВК ГВК ГВК  
416 Золотарёва Н.М. УЗИ 13-19 8-14 8-14 13-19 8-14  
416 Шуктомова Г.А. УЗИ  8-14 13-19 13-19 8-13 8-14 (218к)  
218 Беляев М.В. УЗИ, БЛ 7.30-14 13.30-20 7.30-14 7.30-14 13.30-20  
219 Литвина Н.Н. УЗИ 11-17 11-17 11-18 8-14 8-14  
221 Клинцова А.П. Физиотер 14-19.30 8-14 8-13 14-19.30 8-14  
421 Бабушкина И.Д. Врач ЛФК 15-17 15-17 15-17 15-17    
121 Каб диспан-ции Фельдшер 8-20 8-20 8-20 8-20 8-20 8-14
121 Туркин О.Н. Школа пациента, БЛ 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30  
I занятие            "Здоровое питание" II занят. "Здор.пита-ние" "Отказ от курения" III занят. "Здор.пита-ние"
311 Люскова Я.А. Выдача инсулина 14-18 8-12 8-12 8-12 8-12  
420 Цыпанова Е.А. Предс.ВК 9-16 13-17 9-13 9-13 9-16  
420 Цыпанова Е.А. Предс.ВК 9-16 13-17 9-13 9-13 9-16  
АВОП №1
№1 ШЕВЧЕНКО Е.А. 43 15-19 8.30-12.30 15-19 8-12 8.30-12.30 8-12
№1 МИНГАЛЕВА В.В.  38 8.30-12.30 16-20 8.30-12 16-20 8.30-12.30  
АВОП №2
№1 Мушинский А.В.    40 16-20 9-13 16-20 9-12.30 16-20  
№1 ДЫМОВА А.И. 41-42 9-13 15-19 9-13 15-19 9-13 9-13
АВОП №3
Каб врача Шпакова Г.А. 35 13-17 8-12 8-12 14-18 8-12 8-11
Каб врача Шепс Ю. В. - фельдшер 35 8-12 13-17 13-17 8-12 13-17  
АВОП №4
№14 Курдина М.В. 39 8.30-12.30 16-20 8.30-12.30 16-20 8.30-12.30 9-13
№14 Елфимова О.Н. 36 15-19 8-12 15-19 8-12 15-19  
Здравпункт СГУ
Каб №3 Ермолина В.Е. 50 12-17 8-12.30 15-17 8-12.30 8-14 8-12.30
Каб №2  Фельдшера 50 8-17 8-17 8-17 8-17 8-17  

Действительно с 10 декабря по 15 декабря 2018 года

Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
1 терапевтическое отделение
220 Башлыкова Ю.М. Зав.о. 9-11 13-15 8.3-10.30 14-15 8.3-10.30 9-14
220 Башлыкова Ю.М.  12, 26 14-18  9-13 14-18 9-13 14-18 10-14
334 Ежова А.С. 8, 26  15-19 8.3-12.3,ДВ 14.15-18.15   14.15-18.15 8-12
329 Ширяева Л.А. 10, 26 14-18 8-12 16-20 8-12 15-19  
120 Ширяев В.П. 13, 26 15.30-20  9-13 14-18, ДВ 9-13 14-17.30 9-13
335 Зайцева Е.Г. 15, 26 15-19 8-12 16-20  8-12 14-18  
222 Тарковская Е.А. 27, 26 14-18 8.3-12.30 15-19 8.30-12.30 16-20, ДВ  
123 Конанов И.Н. 25, 26 16-20, ДВ 8.3-12.3 14-18  8.30-12.30 14-18 8-12
119 Шуватова А.С. 28, БЛ 14.15-18 8-12.15 14.15-18 8-12.30, ДВ 14.15-18  
120 Шестакова О.А. Гериатр  9-15 13.30-19.30 8-14 14-19 8-14  
2 терапевтическое отделение
319 Изъюрова М.В. Зав.о 9-15.30 13-19 9-15.30 13-19 9-15.30  
325 Столбова Т.Н. 2, 3 9-13  16-20 8-12   8.30-12.3  
324 Ген Г.В. 3 ОТПУСК          
328 Амеличкина Е.А. 9-13 14-18 9-11   9-13  
329 Слаутина В.С. 5 ОТПУСК ПО 31.12.18      
315 Соколова Л.С. 6 8-12, ДВ 14-18 8-12 14-18 8-12  8-12
320 Пфефер Е.С. 16, БЛ 9-13 15-19 9-13 15-19 9-13  
314 Неруш А.Е. 18   15-19, ДВ   14-18 8.3-12.3 8-11
326 Новикова Л.Ю. 20, 18   15-19 8.3-12.3 14-18, ДВ 8.3-12.3  
418 Горбунова  Т.В. 21, 16 8-13 13-18  8-13, ДВ 14-19   8-12
327 Гредина О.Г. 24, 5 8.3-12.3 14-18   16-20 8-12, ДВ  
114 Пфефер Е.С. Кард., БЛ  16-19 9-12        
119 Регушевская С.В. Гастр. 8-14 13-19 8-14 14-19 8-14 9-13
334 Кошелева И.П. Кардиол. 8-14 13-19 8-14 14-19 8-14  
418 Носкова Е.А. Ревмат. 15.30-18   15.30-18      
3 терапевтическое отделение
310 Сенюкова С.А. Зав.отд. 13-19.30 9-15 13-19.30 9-15 13-19.30  
327 Кудрявцева Н.Е. 1 15-19 8.30-12.30 15-19  8.3-12.30 14-18  
324 Латыпова Е.В. 7 ОТПУСК ПО 17.01.18      
315 Ткачева В.Н. 9, 7 15-19 8-12  14-18, ДВ 8-12 15-19  
325 Куликова Е.В. 11 15-19 8-12 16-20 8-12 14-18  
320 Ефимова В.Ф. 14 15-19 8-12 16-20 8-12 14-18, ДВ 8-12
417 Фукс Е.В. 19 14-18 8.3-12.3,ДВ 14-18 8.3-12..3 14-18  
309 Беляева Н.И.  22 16-20 8-12 15-19 8-12, ДВ 14-18  8-12
328 Сученков А.В. 23, 17 15-19, ДВ   9-13 14-18 9-13  16-20 8-12
114 Бойко И.С. Пульм. 8.30-15 13-19 8.30-14.30 14-19 8-14  
117 Куликова Е.В. Гастр. 9-12   9-12   9-12  
304 Игнатова Н.В. Кардиол. 16-18.30   16-18.30   15.20-18.20  
226 Смотр. Акушерка О/ОСМ 8-19.30 8-19.30 8-19.30 8-19.30 8-19.30  
101 Мороцкий В.Н. ФГС 8-15 8-15 8-15 8-15 8-15  
101 Пронив Д.И. ФГС 15-18 15-18 15-18 15-18 15-18  
 Узкие специалисты
Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
419 Яковчук Е.Д. Зав. отдел,    14-17   УЧЕБА УЧЕБА УЧЕБА
419 Яковчук Е.Д. Невр.    8.3-14.3,ПО  8.30-14.30 8.3-14.3,ПО  УЧЕБА УЧЕБА УЧЕБА
216 Арзубов М.П. Неврол. 12.30-19 7.30-14,ПО  12.30-19 7.30-14,ПО  ВЫЗОВА  
335 Рачина И.Ю Неврол., БЛ 8-14 12.3-18.30 8-14 12.3-18.30 8-14, ПО  
                 
318 Дунаев В.С. Лор ГВК ГВК ГВК ГВК ГВК  
318 Новикова Ю.С. Лор 8-17 8-17 8-17 8-17 8-13  
312 Тудос И.А. Эндокр. 13-19 8-15 8-13 8-13 8-14  
309 Конанов Н.Ф. Энд. 8-14 14-20 8-14 14-19 ОТПУСК ПО 12.01
311 Александрова Е.Г. Энд. ОТПУСК ПО 31.12.18      
302 Марков А.О. Зав. отдел, БЛ 8-14 8-14 8-14 8-14 8-14  
330 Хурбатов В.В. Хирург ГВК ГВК ГВК ГВК ГВК  
330 Гришечкин В.Н. Хирург,и.о. Зав.отдел 14-20 8-14 14-20 8-13 8-10,ВЫЗОВА 8-14
332 Никитина М.М. Хирург, БЛ 8-17 8-10,ВЫЗОВА 8-17 8-17 8-17  
330 Соломатова Н.В. Хирург 8-14 14-20 8-14 14-19 14-20 8-14
303 Суворов Э.В. Онколог 17.20-20 9-12 17.20-20 9-12 17.20-20  
303 Максимова О.М. Онколог 11-14,ВЫЗ 14-20 8-14 14-20 8-14 Д
304 Гладких В. Онколог   15.30-18   15.30-18    
305 Батов А.В. Уролог 8-14 14-20 8-10,ВЫЗОВА 14-19 8-14  
330, 332 каб Муж.смотр 13-13.3,18-19 13-13.3,18-19 13-13.3,18-19 18-19 13-13.3,18-19  
 
323 Кокарева О.С. Зав. ОТПУСК          
323 Сажина О.А. Окулист 8-10,выз,ПО 13-18 8-14 12-18 8-14, ПО  
321 Белова Т.Н. Окулист ГВК ГВК ГВК ГВК ГВК  
321 Иванова О.В. Окулист 12-18 8-14 13-19 8-14,ПО 13-19  
323 Бимлер И.В. Окулист 8-14 8-14, ПО 8-14 8-10,выз,ПО 12-18  
416 Золотарёва Н.М. УЗИ 13-19 8-14 8-14 13-19 8-14  
416 Шуктомова Г.А. УЗИ  ОТПУСК          
218 Беляев М.В. УЗИ, БЛ 7.30-14 13.30-20 7.30-14 7.30-14 13.30-20  
219 Литвина Н.Н. УЗИ 11-18 11-17 11-18 8-14 8-14  
221 Клинцова А.П. Физиотер 14-19.30 8-14 8-13 14-19.30 8-14  
421 Бабушкина И.Д. Врач ЛФК 15-17 15-17 15-17 15-17    
121 Каб диспан-ции Фельдшер 8-20 8-20 8-20 8-20 8-20 8-14
121 Туркин О.Н. Школа пациента, БЛ 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30  
I занятие            "Здоровое питание" II занят. "Здор.пита-ние" "Отказ от курения" III занят. "Здор.пита-ние"
311 Люскова Я.А. Выдача инсулина 8-12 14-18 8-12 14-18 8-12  
420 Цыпанова Е.А. Предс.ВК 9-16 13-17 9-13 9-13 9-16  
АВОП №1
№1 ШЕВЧЕНКО Е.А. 43 15-19 8.30-12.30 15-19 8-12 8.30-12.30  
№1 МИНГАЛЕВА В.В.  38 8.30-12.30 16-20 8.30-12 16-20 8.30-12.30 8-12
АВОП №2
№1 Мушинский А.В.    40 16-20 9-12 16-20 9-12 16-20 9-13
№1 Мушинский А.В. 41-42 9-12 17-20 9-12 17-20 9-12  
АВОП №3
Каб врача Шпакова Г.А. 35 13-17 8-12 8-12 14-18 8-12  
Каб врача Шепс Ю. В. - фельдшер 35       8-12 13-17 9-12
АВОП №4
№14 Курдина М.В. 39 8.30-12.30 16-20 8.30-12.30 16-20 8.30-12.30  
№14 Елфимова О.Н. 36 15-19 8-12 15-19 8-12 15-19 9-13
Здравпункт СГУ
Каб №3 Ермолина В.Е. 50 12-17 8-12.30 15-17 8-12.30 8-14  
Каб №2  Фельдшера 50 8-17 8-17 8-17 8-17 8-17 8-12.30

 
  
 

Контакты

 г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, д.41

 32-94-47

e-mail: polik3@mail.ru

http://vk.com/polik3ru

https://twitter.com/polik3ru

 Регистратура: 32-94-45

 Вызов врача: 32-80-02