Расписание работы специалистов

Действительно с 15 октября по 20 октября 2018 года

Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
1 терапевтическое отделение
220 Башлыкова Ю.М. Зав.о. 9-11 13-15 8.3-10.30 14-15 8.3-10.30  
220 Башлыкова Ю.М.  12, 28 14-18  9-13 14-18 9-13 14-18  
334 Ежова А.С. 8, 28 БЛ 15-19, ДВ 8.30-12.30 14.15-18.15 8.3-12.30 14.15-18.15 8-12
329 Ширяева Л.А. 10, 8 14-18 8-12  16-20  8-12 15-19  
326 Шевченко Е.А. 26, 28 16-20 8.30-12.30 15-19, ДВ 8.3-12.30 14-18 8-12
120 Ширяев В.П. 13, 15 15.30-20  9-13, ДВ 14-18 9-12.30 14-17.30 9-13
335 Зайцева Е.Г. 15, 28, БЛ 15-19 8-12 16-20  8-12 14-18  
222 Тарковская Е.А. 27, 28 14-18 8.3-12.30   8.30-12.30 16-20, ДВ  
123 Конанов И.Н. 25, 28 16-20 8.30-12.3 14-18  8.3-12.3 14-18 8-12
120 Шестакова О.А. Гериатр  9-15 13.3-19.3 8-14 14-19 8-14  
2 терапевтическое отделение
319 Изъюрова М.В. Зав.о 9-15 13-19 9-15.30 13-19 9-15.30 9-14
325 Столбова Т.Н. 2 9-13  16-20 8-12 14-18  8.30-12.30  
324 Ген Г.В. 3 8-12  16-20 9-13 14-18  8-12 8-12
328 Амеличкина Е.А. 9-13 14-18  9-12 15-19 9-13  
329 Слаутина В.С. 5 9-13 14-18 9-13  16-20 8.3-12.3 8-14
315 Соколова Л.С. 6 8-12, ДВ 14-18 8-12 14-18 8-12  8-12
320 Пфефер Е.С. 16 ОТПУСК ПО 16.10 9-13 15-19, ДВ 9-13  
314 Неруш А.Е. 18 9-13 14-18 9-13, ДВ   8.3-12.3 8-12
326 Новикова Л.Ю. 20 9-13 15-19 8.3-12.3 14-18  8.3-12.3  
418 Горбунова  Т.В. 21, 16 8-12 14-18  8-12 15-19 8-12, ДВ 8-12
327 Гредина О.Г. 24 8.3-12.30 14-18, ДВ 8.30-12.30 16-20 8-12  
114 Пфефер Е.С. Кард.,  ОТПУСК ПО 16.10       8-14
119 Регушевская С.В. Гастр. 8-14 13-19 8-14 14-19 8-14  9-13 
334 Кошелева И.П. Кардиол. 8-14 13-19 8-14 14-19 8-14  
418 Носкова Е.А. Ревмат. 15.30-18   15.30-18      
3 терапевтическое отделение
310 Сенюкова С.А. Зав.отд. 13-19.30 9-15 13-19.30 9-15 13-19.30  
327 Кудрявцева Н.Е. 1,11 15-19 8.30-12.30 15-19  8.3-12.30 14-18, ДВ  
324 Латыпова Е.В. 14-18  8-12 15-19 8-12 15-19  
315 Ткачева В.Н. 9,11 15-19, ДВ 8-12  14-18 8-12 15-19  
325 Куликова Е.В. 11,БЛ 15-19 8-12 16-20  8-12 14-18 8-12
320 Ефимова В.Ф. 14,11 15-19 8-12 16-20  8-12  14-18 8-12
314 Тоинов А.А. 17,11     15-19, ДВ  9-13 15-19   
417 Фукс Е.В. 19, 17 14-18 8.30-12.30 14-18 8.30-12.30 14-18   
309 Беляева Н.И.  22,11 16-20 8-12 15-19 8-12, ДВ 14-18  8-12
328 Сученков А.В. 23,11 15-19 9-13, ДВ 14-18 9-13  16-20 8-12
114 Бойко И.С. Пульм. ОТПУСК ПО 20.10.18      
222 Куликова Е.В. Гастр.,БЛ 9-12   9-12   8-11  
303 Игнатова Н.В. Кардиол. 16-18.30   16-18.30   16-19  
226 Смотр. Акушерка О/ОСМ 8-19.30 8-19.30 8-19.30 8-19.30 8-19.30 8-12
101 Мороцкий В.Н. ФГС ОТПУСК ПО 26.10.18      
101 Пронив Д.И. ФГС 15-18 15-18 15-18 15-18 15-18  
 Узкие специалисты
Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
419 Яковчук Е.Д. Зав. отдел   14-17   14-17    
419 Яковчук Е.Д. Невр. 8.3-14.3  8.30-14.30 8.3-14.3  8.30-14.30 8.30-14.30 8-14
216 Арзубов М.П. Неврол. 12.30-19 7.30-14  12.30-19 7.30-14  ВЫЗОВА  
335 Рачина И.Ю Неврол. 8-14 12.30-18.30 8-14 12.30-18.30 8-14   
                 
318 Дунаев В.С. Лор 14-20 8-13 14-20 8-13 14-20 8-13
318 Новикова Ю.С. Лор 8-13 14-20 8-13 14-20 8-13  
312 Тудос И.А. Эндокр. 8-14 8-15 8-13 8-13 8-14  
309 Конанов Н.Ф. Энд. 8-14 14-20 8-14 14-19 8-14  
311 Александрова Е.Г. Энд. 13-19 8-14 13-19 8-13 13-19 8-11
302 Марков А.О. Зав. отдел ОТПУСК ОТПУСК 8-14 8-14 8-14  
330 Хурбатов В.В. Хирург 8-14 14-20 8-14 14-19 8-10,вызов  
330 Гришечкин В.Н. Хирург 14-20 8-14 14-20 8-13 14-20 8-14
332 Никитина М.М. Хирург 14-20 8-10,вызов 14-20 8-13 8-14  
332 Соломатова Н.В. Хирург 8-14 14-20 8-14 14-19 14--20 8-14
304 Суворов Э.В. Онколог ОТПУСК ПО 09.11.2018      
304 Максимова О.М. Онколог ОТПУСК ПО 19.10.2018      
305 Батов А.В. Уролог 8-14 14-20 8-10,ВЫЗОВА 14-20 8-14  
112 Пушкарева Г.В. Муж.смотр 9-15 13-19 9-15 13-19 9-15  
 
323 Сажина О.А. Окулист 8-10,вызов 13-18 8-14, ПО 13-18 11-18  
321 Белова Т.Н. Окулист ОТПУСК ПО 22.10.18      
321 Иванова О.В. Окулист 12-18 8-14 13-19 8-13,ПО 8-14  
323 Бимлер И.В. Окулист 8-14,ПО 13-19 13-18 8-10,вызов 12-18  
323 Кокарева О.С. Окулист 13-18 8-14, ПО 8-13 12-18 8-10,вызов,ПО 8-14
416 Золотарёва Н.М. УЗИ 13-19 8-14 8-14 13-19 8-14  
416 Шуктомова Г.А. УЗИ  8-14 13-19 13-19 8-14 8-14 (218к)  
218 Беляев М.В. УЗИ 8-14 7.30-14 7.30-14 8.30-14 14-20 8-14
219 Литвина Н.Н. УЗИ 12-18 12-18 8-14 8-14 8-14 8-12
221 Клинцова А.П. Физиотер 8-14 8-14 8-13 8-13 8-14  
421 Бабушкина И.Д. Врач ЛФК 15-17 15-17 15-17 15-17    
121 Каб диспан-ции Фельдшер 8-17 8-17 8-17 8-17 8-17 8-14
121 Туркин О.Н. Школа пациента 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30  
I занятие            "Здоровое питание" II занят. "Здор.пита-ние" "Отказ от курения" III занят. "Здор.пита-ние"
311 Люскова Я.А. Выдача инсулина 8-12 14-18 8-12 14-18 8-12  
420 Цыпанова Е.А. Предс.ВК 9-16 13-17 9-13 9-13 9-16  
Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
АВОП №1
№1 ШУВАТОВА А.С. 37 12.30-16.30 8.30-12.30 14-18 8-12 8.30-12.30  
№1 МИНГАЛЕВА В.В.  38 8.30-12.30 16-20 8.30-12 16-20 8.30-12.30  
№2 Кутькин Э.И. 43 16-20 8.30.12.30 16-20 8.30-12.30 16-20 8.30-11.30
АВОП №2
№1 Мушинский А.В.    40 16-20 9-13 16-20 9-13 16-20 9-12
№1 Дымова А.И. 41-42 9-13 15-19 9-13 15-19 9-13  
АВОП №3
Каб врача Шпакова Г.А. 35 13-17 8-12 8-12 14-18 8-12 8-11
Каб врача Шепс Ю. В. - фельдшер 35 8-12 13-17 13-17 8-12 13-17  
АВОП №4
№14 Курдина М.В. 39 8.30-12.30 16-20 8.30-12.30 16-20 8.30-12.30 9-12
№14 Елфимова О.Н. 36 15-19 8-12 15-19 8-12 15-19  

Действительно с 08 октября по 13 октября 2018 года

 
 
Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
1 терапевтическое отделение
220 Башлыкова Ю.М. Зав.о. 9-11 13-15 8.3-10.30 14-15 8.3-10.30 9-14
220 Башлыкова Ю.М.  12, 28 14-18  9-13 14-18 9-13 14-18, ДВ 10-14
334 Ежова А.С. 8, БЛ 15-19 8.30-12.30 14.15-18.15 8.3-12.30 14.15-18.15  
329 Ширяева Л.А. 10, 8 14-18 8-12  16-20  8-12, ДВ 15-19 8-12
326 Шевченко Е.А. 26, 28 16-20 8.30-12.30 15-19   14-18  
120 Ширяев В.П. 13, 15 15.30-20  9-13 14-18 9-13 14-17.30  
335 Зайцева Е.Г. 15, 28, БЛ 15-19 8-12, ДВ 16-20  8-12 14-18 8-12
222 Тарковская Е.А. 27, 28 14-18 8.3-12.30 15-19, ДВ 8.30-12.30 16-20 8-12
119 Бажукова Е.М. 28 14.3-18.3          
123 Конанов И.Н. 25, 28 16-20, ДВ 8.30-12.3 14-18  8.30-12.30 14-18  
120 Шестакова О.А. Гериатр  9-15 13.3-19.3 8-14 14-19 8-14 8-14
2 терапевтическое отделение
319 Изъюрова М.В. Зав.о 8.30-14.30 13-19 8.30-14.30 13-19 8.30-14.30  
325 Столбова Т.Н. 2 9-13  16-20 8-12 14-18 ДВ 8.30-12.30 8-12
324 Ген Г.В. 3 8-12 ДВ 16-20 9-13 14-18  8-12  
328 Амеличкина Е.А. 9-13 14-18 ДВ 9-12 15-19 9-13 8-12
329 Слаутина В.С. 5 9-13 14-18 9-13 ДВ 16-20 8.3-12.3  
315 Соколова Л.С. 6, 4 8-12 14-18 8-12 14-18 8-12   
320 Пфефер Е.С. 16 ОТПУСК ПО 16.10.18      
314 Неруш А.Е. 18, 20 9-13 15-19 9-13 14-18 8.3-12.3  
326 Новикова Л.Ю. 20 9-13 15-19 8.3-12.3 14-18 8.3-12.3ДВ 8-12
418 Горбунова  Т.В. 21, 16 8-12 14-18  8-12 15-19 8-12  
327 Гредина О.Г. 24 8.3-12.30 14-18 8.30-12.30 16-20 8-12 8-12
114 Пфефер Е.С. Кард.,  ОТПУСК ПО 16.10.18      
119 Регушевская С.В. Гастр. 8-14 13-19 8-14 14-19 8-14  
334 Кошелева И.П. Кардиол. 8-14 13-19 8-14 14-19 8-14 9-12
418 Носкова Е.А. Ревмат. 15.30-18   15.30-18      
3 терапевтическое отделение
310 Сенюкова С.А. Зав.отд. 13-19.30 9-15 13-19.30 9-15 13-19.30  
327 Кудрявцева Н.Е. 1 15-19, ДВ 8.30-12.30 15-19  8.3-12.30 14-18 8-12
324 Латыпова Е.В. 14-18  8-12 15-19 8-12 15-19, ДВ 8-12
315 Ткачева В.Н. 9 15-19 8-12  14-18 8-12 15-19 8-12
325 Куликова Е.В. 11 15-19 8-12 16-20  8-12, ДВ    
320 Ефимова В.Ф. 14 15-19 8-12 ДВ 16-20  8-12  14-18  
314 Тоинов А.А. 17 16-20 9-13 15-19  9-13 15-19  8-12
417 Фукс Е.В. 19 14-18 8.30-12.30 14-18, ДВ 8.30-12.30 14-18   
309 Беляева Н.И.  22 16-20  8-12 15-19 8-12 14-18   
328 Сученков А.В. 23 15-19 9-13 14-18 9-13  16-20  
114 Бойко И.С. Пульм. ОТПУСК ПО 20.10.18      
222 Куликова Е.В. Гастр. 9-12   9-12      
303 Игнатова Н.В. Кардиол. 16-18.30   16-18.30   16-19  
226 Смотр. Акушерка О/ОСМ 8-19.30 8-19.30 8-19.30 8-19.30 8-19.30 8-12
101 Мороцкий В.Н. ФГС ОТПУСК ПО 26.10.18      
101 Пронив Д.И. ФГС 15-18 15-18 15-18 15-18 15-18  
 Узкие специалисты
Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
419 Яковчук Е.Д. Зав. отдел   14-17   14-17 УЧЕБА УЧЕБА
419 Яковчук Е.Д. Невр. 8.3-14.3 ПО 8.30-14.30 8.3-14.3 ПО 8.30-14.30 УЧЕБА УЧЕБА
216 Арзубов М.П. Неврол. 12.30-19 7.30-14 ПО 12.30-19 7.30-14 ПО ВЫЗОВА 8-14
335 Рачина И.Ю Неврол. 8-14 12.30-18.30 8-14 12.30-18.30 8-14 ПО  
                 
318 Дунаев В.С. Лор 14-20 8-13 14-20 8-13 14-20  
318 Новикова Ю.С. Лор 8-13 14-20 8-13 14-20 8-13 8-13
312 Тудос И.А. Эндокр. 13-19 8-15 8-13 8-13 8-14  
309 Конанов Н.Ф. Энд. 8-14 14-20 8-14 14-19 8-14 8-14
311 Александрова Е.Г. Энд. 13-19 8-14 ОТПУСК ПО 13.10.2018  
302 Марков А.О. Зав. отдел 8-14 8-14 8-14 8-14 8-14  
330 Хурбатов В.В. Хирург 8-14 14-20 8-14 14-20 14-20 8-14
330 Гришечкин В.Н. Хирург 14-20 8-10,вызов 14-20 8-14 8-14  
332 Никитина М.М. Хирург 14-20 8-14 14-20 8-14   8-14
332 Соломатова Н.В. Хирург 8-14 14-20 8-14 14-20 8-10,вызов  
304 Суворов Э.В. Онколог ОТПУСК ПО 13.11.2018      
304 Максимова О.М. Онколог ВЫЗОВА, 11-14 8-14 8-14 8-14 8-14  
305 Батов А.В. Уролог 8-14 14-20 8-10,ВЫЗОВА 14-20 8-14  
112 Пушкарева Г.В. Муж.смотр 9-15 9-15 9-15 9-15 9-15 8-14
 
323 Сажина О.А. Окулист 13-18 8-14 13-18 12-18 ПО,вызов  
321 Белова Т.Н. Окулист ОТПУСК ПО 22.10.18      
321 Иванова О.В. Окулист 12-18 8-14,ПО 12-18 8-13,ПО 8-14 8-14
323 Бимлер И.В. Окулист 8-14,ПО 13-18 8-13,ПО 8-10,вызов 13-18  
416 Золотарёва Н.М. УЗИ 13-19 8-14 8-14 13-19 8-14  
416 Шуктомова Г.А. УЗИ  8-14 13-19 13-19 8-14 8-14  
218 Беляев М.В. УЗИ 8-14 7.30-14 7.30-14 8.30-14 14-20 8.30-14
219 Литвина Н.Н. УЗИ 8-14 12-18 8-14 8-14 8-14 8-12
221 Клинцова А.П. Физиотер 8-14 8-14 8-13 8-13 8-14  
421 Бабушкина И.Д. Врач ЛФК 15-17 15-17 15-17 15-17    
121 Каб диспан-ции Фельдшер 8-17 8-17 8-17 8-17 8-17 8-14
121 Туркин О.Н. Школа пациента ОТПУСК ПО 13.10.18      
           
311 Люскова Я.А. Выдача инсулина 8-12 14-18 8-12 14-18 8-12  
420 Цыпанова Е.А. Предс.ВК 9-16 13-17 9-13 9-13 9-16  
Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
АВОП №1
№1 ШУВАТОВА А.С. 37 лист нетр.         8.30-11.30
№1 МИНГАЛЕВА В.В.  38 8.30-12.30 16-20 8.30-12 16-20 8.30-12.30  
№2 Кутькин Э.И. 43 16-20 8.30.12.30 16-20 8.30-12.30 16-20  
АВОП №2
№1 Мушинский А.В.    40 16-20 9-13 16-20 9-13 16-20  
№1 Дымова А.И. 41-42 9-13 15-19 9-13 15-19 9-13 9-12
АВОП №3
Каб врача Шпакова Г.А. 35 13-17 8-12 8-12 14-18 8-12 8-11
Каб врача Шепс Ю. В. - фельдшер 35 8-12 13-17 13-17 8-12 13-17  
АВОП №4
№14 Курдина М.В. 39 8.30-12.30 16-20 8.30-12.30 16-20 8.30-12.30  
№14 Елфимова О.Н. 36 15-19 8-12 15-19 8-12   9-12
№14        Осадчий В.В.        36         16-19  
  
 
 
 
 
  
 

Контакты

 г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, д.41

 32-94-47

e-mail: polik3@mail.ru

http://vk.com/polik3ru

https://twitter.com/polik3ru

 Регистратура: 32-94-45

 Вызов врача: 32-80-02