Расписание работы специалистов

Действительно с 21 мая по 26 мая 2018 года

 
Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
1 терапевтическое отделение
220 Башлыкова Ю.М. Зав.о., 12 УЧЕБА ПО 01.06.18      
334 Ежова А.С. 8 15-19 8.30-12.30 14.15-18.15 8.30-12.30 14.15-18.15  
329 Ширяева Л.А. 10, 12 15-19 8-12 16-20 8-12 15-19 8-12
326 Шевченко Е.А. 26 16-20 8.30-12.30 15-19 8.30-12.30 14-18  
120 Ширяев В.П. 13 ОТПУСК ПО 23.06.18      
335 Зайцева Е.Г. 15, 13 15-19 8-12 14-18 8-12 14-18 8-12
222 Тарковская Е.А. И.о.зав.27, 28 14-18 8.30-12.30 15-19 8.30-12.30 16-20 8-12
119 Бажукова Е.М.    28 ОТПУСК ПО 26.05.18      
123 Юдина Е.Е. 25 15-18 8.30-10.30 15-18 15-18 15-18  
120 Шестакова О.А. Гериа.    13.30-19.30 8-14 14-19 8-14 8-14
2 терапевтическое отделение
319 Изьюрова М.В. Зав.о 9-18 9-18 9-18 9-18 9-18 9-14
325 Столбова Т.Н. 2, 3 9-13 16-20 8-12 14-18 8.30-12.30 8-12
324 Ген Г.В. 3 8-12 16-20 9-13 14-18, ДВ 8-12  
328 Амеличкина Е.А. 4 9-13 14-18 9-13 15-19 9-13, ДВ 8-12
329 Слаутина В.С. 5 9-13 14-18, ДВ 8-12 16-20 8.3-12.3 8-12
315 Соколова Л.С. 6 8-12 14-18 8-12 14-18 8-12  
320 Пфефер Е.С. 16, 21 9-13 15-19 9-13 15-19 9-13 8-12
314 Неруш А.Е. 18 9-13 15-19 9-13 14-18 8.3-12.3  
326 Новикова Л.Ю. 20 9-13, ДВ 15-19 8.3-12.3 14-18 8.3-12.3 8-12
418 Горбунова  Т.В. 21 ОТПУСК ПО 09.06.18      
327 Гредина О.Г. 24 8.3-12.3 14-18 8.3-12.3,ДВ 16-20 8-12  
114 Пфефер Е.С. Кард. 16-19 9-12        
119 Регушевская С.В. Гастр. 8-14 13-18 8-14 14-19 8-14  
334 Кошелева И.П. Кардиол. ОТПУСК ПО 26.05.18      
418 Носкова Е.А. Ревмат. 15.30-18   15.30-18      
3 терапевтическое отделение
310 Сенюкова С.А. Зав.отд. ОТПУСК ПО 31.05.18      
319 Изьюрова М.В. И.о. Зав.о 9-18 9-18 9-18 9-18 9-18  
327 Кудрявцева Н.Е. 1 ОТПУСК ПО 09.06.18      
324 Латыпова Е.В. 7 ОТПУСК ПО 02.06.18      
315 Ткачева В.Н. 9 15-19 8-12 14-18 8-12 15-19 8-12
325 Куликова Е.В. 11 15-19 8-12 16-20 8-12 14-18 8-12
320 Ефимова В.Ф. 14 15-19 8-12 16-20 8-12 14-18  
314 Тоинов А.А. 17, 1 16-20 9-13 15-19 9-13 15-19  
417 Фукс Е.В. 19     14-18 8.30-12.30 14-18  
309 Беляева Н.И. 22 16-20 8-12 15-19 8-12 14-18  
328 Сученков А.В. 23, 7 15-19 9-13 14-18 9-13 16-20  
114 Бойко И.С. Пульм. 8.30-15 13-19 8.30-14.30 14-19 8-14  
222 Куликова Е.В. Гастр. 8-12   9-12   8-11  
Прочие
226 Смотр. Акушерка О/ОСМ 8-14 8-14 8-14 8-14 8-14 8-12
117 Давидян В.Р. Инф. 9-15 9-14 12-18 9-15 9-15  
101 Мороцкий В.Н. ФГС 8-14 8-14 8-14 8-14 8-14  
101 Пронив Д.И. ФГС 15-18 15-18 15-18 15-18 15-18  
 Узкие специалисты
Кабинет  ФИО врача Участок  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Суббота
419 Яковчук Е.Д. Зав.,  14-16.30 14-16.30 14-16.30 14-16.30 14-16.30  
419 Яковчук Е.Д. Невр. 8.3-14, ПО 8.30-14 8.3-14, ПО 8.30-13 8.30-14 8.30-14
216 Арзубов М.П. Неврол. 12.30-19 7.30-14, ПО 12.30-19 7.30-13, ПО ВЫЗОВА  
122 Костенко Н.С. Неврол.         14.30-18  
318 Дунаев В.С. Лор 14-20 8-13 14-20 8-13 14-20  
318 Новикова Ю.С. Лор 8-13 14-20 8-13 14-20 8-13 8-13
312 Тудос И.А. Эндокр. ОТПУСК ПО 23.05.18 8-13 8-14  
309 Конанов Н.Ф. Энд. 8-14 14-19 8-14 14-19 8-14  
311 Александрова Е.Г. Энд. ОТПУСК ПО 02.06.18      
302 Марков А.О. Зав., БЛ 8-14 8-14   8-13 8-14  
330 Хурбатов В.В. Хирург 8-14 14-20 8-14 14-20 14-20 8-14
330 Гришечкин В.Н. Хирург 14-20 8-10, ВЫЗОВА 14-20 8-14 8-14  
332 Никитина М.М. Хирург 14-20 8-14 14-20 8-14 14-20 8-14
332 Соломатова Н.В. Хирург 8-14 14-20 8-14 14-20 8-10, ВЫЗОВА  
304 Суворов Э.В. Онк. 17.30-20 9-12 17.30-20 9-12 17.30-20 8-14
304 Максимова О.М. Онк ОТПУСК ПО 25.05.18      
303 Денисенко А.В. Онколог     18-20 18-20    
303 Батов А.В. Уролог 8-14 14-20 ВЫЗОВА 14-20 8-14  
303 Ушаков А.К. Ортоп.   9-13   9-13    
112 Пушкарева Г.В. Муж.смотр ОТПУСК ПО 02.06.18      
    Прием в мужской смотровой каб.330, 332 в часы работы хирургов     
323 Кокарева О.С. Зав. 14-18 8-14, ПО 8-13, ПО 11-17 8-10, ВЫЗОВА  
323 Шешукова И.В. Окул. 8-14, ПО 13-18 13-18 8-10, ВЫЗОВА, ПО    
321 Белова Т.Н. Окулист ОТПУСК ПО 23.05.18 12-18 8-14, ПО 8-14
321 Иванова О.В. Окулист ОТПУСК ПО 02.06.18      
416 Золотарёва Н.М. УЗИ ОТПУСК ПО 01.06.18      
416 Шуктомова Г.А. УЗИ 8-14 13-19 13-19 8-14 8-14  
218 Беляев М.В. УЗИ БЛ            
219 Литвина Н.Н. УЗИ 8.15-15, 11.3-17.3 12-18 11-17.30 8.15-13 8.15-14.30  
221 Клинцова А.П. Физиотер 14-19.30 8-13 14-19.30 14-19.30 8-14  
421 Бабушкина И.Д. Врач ЛФК 15-17 15-17 15-17      
121 Каб диспан-ции Фельдшер 8-17 8-17 8-17 8-17 8-17  
121 Туркин О.Н. Школа пациента ОТПУСК ПО 02.06.18      
I занят. «Здор.питание» II занят. «Здор.питание» «Отказ от курения» III занят. «Здор.питание»
311 Люскова Я.А. Выдача инсулина 8-12 14-18 8-12 14-18 8-12  
420 Цыпанова Е.А. Предс.ВК 9-16 13-17 9-13 9-13 9-16  
  
Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
АВОП №1
№1 Туркина Н.Б. 37 Отпуск по 02.06.18 - - - - -
№1 Мингалева В.В. 38 8.30-13.30 15.30-20 8.30-12.30     15.30-20 8.30-13.30 -
№2 Кутькин Э.И. 43 15.30-20 8:30-13:30 15.30-20 8:30-13:30 14-18.30 8.30 -11.30
АВОП №2
№1  Мушинский А.В.  40-42  9-12 9-12 9-12 9-12 9-12 9-13
16-20 16-20 16-20 16-20 16.-20  
  Дымова А.И. 41-42 Лист нетрудоспособности - - - - -
АВОП №3
Каб врача Шпакова Г.А. 35 13-17 8-12 8-12 14-18 8-12 -
Каб врача Шепс Ю. В. - фельдшер 35 10.30-12.00 13.30-15.00 13.30-15.00 10.30-12.00 13.30-15.00 9-12
АВОП №4
№14 Курдина М.В. 39 8.30-12.30 16-20 8.30-12 16-20 8.30-12.30 9-12
№14 Елфимова О.Н. 36 15-19 8-12 15-19 8-12 15-19 -

Действительно с 14 мая по 19 мая 2018 года

 

Кабинет  ФИО врача Участок  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Суббота
1 терапевтическое отделение
220 Башлыкова Ю.М. Зав.о., 12  УЧЕБА    ПО   01.06.18      
334 Ежова А.С. 8, 12 15-19 8.30-12.30 14.15-18.15 8.30-12.30 14.15-18.15 8-12
329 Ширяева Л.А. 10, 12 14-18   16-20 8-12 15-19  
326 Шевченко Е.А. 26, 12 16-20 8.30-12.30 15-19 8.30-12.30 14-18 9-12
120 Ширяев В.П. 13, 12 15.30-20 9-13 14-18 9-13 14-17.30 9-14
335 Зайцева Е.Г. 15, 12 15-19 8-12 16-20   14-18  
222 Тарковская Е.А. И.о. зав 27, 28 13.30-18.30 8-13 15-19 8.30-12.30 16-20  
119 Бажукова Е.М. 28 ОТПУСК ПО 26.05.18      
123 Юдина Е.Е. 25, 12 15-18 8.30-10.30 15-18 15-18 15-18  
120 Шестакова О.А. Гериа. БЛ 9-15 13.30-19.30   14-19 8-14  
2 терапевтическое отделение
319 Изьюрова М.В. Зав.о 9-18 9-18 9-18 9-18 9-18 9-14
325 Столбова Т.Н. 2, 3 9-13, ДВ 16-20 8-12 14-18 8.30-12.30  
324 Ген Г.В. 3 ОТПУСК ПО 17.05.18   8-12 8-12
328 Амеличкина Е.А. 4 9-13 14-18 9-13 15-19 9-13  
329 Слаутина В.С. 5 9-13 14-18, ДВ 9-13 16-20 8.3-12.3 8-12
315 Соколова Л.С. 6 8-12 14-18 8-12, ДВ 14-18 8-12 8-12
320 Пфефер Е.С. 16, 21 9-13 15-19 9-13 15-19, ДВ 9-13  
314 Неруш А.Е. 18 9-13 15-19 9-13 14-18 8.3-12.3, ДВ 8-12
326 Новикова Л.Ю. 20 9-13 15-19 8.3-12.3 14-18 8.3-12.3  
418 Горбунова  Т.В. 21 ОТПУСК ПО 09.06.18      
327 Гредина О.Г. 24 8.3-12.3 14-18 8.3-12.3 16-20 8-12  
114 Пфефер Е.С. Кард. 16-19 9-12       8-14
119 Регушевская С.В. Гастр. 8-14 13-18 8-14 8-13 8-14  
334 Кошелева И.П. Кардиол. ОТПУСК ПО 26.05.18      
418 Носкова Е.А. Ревмат. 15.30-18   15.30-18      
3 терапевтическое отделение
310 Сенюкова С.А. Зав.отд. ОТПУСК ПО 31.05.18      
319 Изьюрова М.В. И.о.Зав.о 9-18 9-18 9-18 9-18 9-18  
327 Кудрявцева Н.Е. 1 15-19 8.30-12.30 15-19 8.30-12.30 14-18  
324 Латыпова Е.В. 7 ОТПУСК ПО 02.06.18      
315 Ткачева В.Н. 9 15-19 8-12 14-18 8-12 15-19  
325 Куликова Е.В. 11 15-19 8-12 16-20 8-12 14-18  
320 Ефимова В.Ф. 14, 19 15-19 8-12 16-20 8-12 14-18 8-12
314 Тоинов А.А. 17 16-20   15-19 9-13 15-19 8-12
417 Фукс Е.В. 19 ОТПУСК ПО 21.05.18      
309 Беляева Н.И. 22 16-20 8-12 15-19 8-12 14-18 8-12
328 Сученков А.В. 23, 7 15-19 9-13 14-18 9-13 16-20 8-12
114 Бойко И.С. Пульм. 8.30-15 13-19 8.30-14.30 14-19 8-14  
222 Куликова Е.В. Гастр. 8-12   9-12   8-11  
Прочие
226 Смотр. Акушерка О/ОСМ 8-14 8-14  8-14 8-14 8-14 8-12
117 Давидян В.Р. Инф. 9-15 9-14 12-18 9-15 9-15 9-13
101 Мороцкий В.Н. ФГС 8-14 8-14 8-14 8-14 8-14  
101 Пронив Д.И. ФГС 15-18 15-18 15-18 15-18 15-18  
 
Кабинет  ФИО врача Участок  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Суббота
 Узкие специалисты
419 Яковчук Е.Д. Зав., БЛ 14-16.30 14-16.30 14-16.30 14-16.30 14-16.30  
419 Яковчук Е.Д. Невр.БЛ 8.3-14, ПО 8.30-14 8.3-14, ПО 8.30-13 8.30-14  
216 Арзубов М.П. Неврол. 12.30-19 7.30-14, ПО 12.30-19 7.30-13, ПО ВЫЗОВА 8-14
335 Рачина И.Ю. Неврол. 8-14 12.30-18.30 8-14 12.30-18.3 8-14, ПО  
122 Костенко Н.С. Неврол.         14.30-18  
318 Дунаев В.С. Лор 14-20 8-13 14-20 8-13 14-20 8-13
318 Новикова Ю.С. Лор 8-13 14-20 8-13 14-20 8-13  
312 Тудос И.А. Эндокр. ОТПУСК ПО 23.05.18      
309 Конанов Н.Ф. Энд. 8-14 14-19 УЧЕБА 14-19 8-14  
311 Александрова Е.Г. Энд. 13-19 8-13 14-19 УЧЕБА 13-19  
302 Марков А.О. Зав., БЛ 8-14 8-14 8-13 8-13 8-14  
330 Хурбатов В.В. Хирург 8-14 14-20 8-14 14-20 8-10, ВЫЗОВА  
330 Гришечкин В.Н. Хирург 14-20 8-14 14-20 8-14 14-20 8-14
332 Никитина М.М. Хирург 8-14 8-10, ВЫЗОВА 8-14 8-14 8-14  
332 Соломатова Н.В. Хирург ОТПУСК ПО 19.05.18      
304 Суворов Э.В. Онк. ОТПУСК ПО 18.05.18     8-14
304 Максимова О.М. Онк ВЫЗОВА 13-19 8-14 12.30-18.3 8-14  
303 Денисенко А.В. Онколог     18-20 18-20    
303 Батов А.В. Уролог 8-14 14-20 ВЫЗОВА 14-20 8-14 8-14
112 Пушкарева Г.В. Муж.смотр ОТПУСК ПО 02.06.18      
   Прием в мужской смотровой каб.330, 332 в часы работы хирургов     
323 Кокарева О.С. Зав. 14-18 8-14, ПО 8-13, ПО 11-17 8-10, ВЫЗОВА, ПО 8-14
323 Шешукова И.В. Окул. 8-14 14-18 13-18 8-10, ВЫЗОВА, ПО 11-17  
321 Белова Т.Н. Окулист 8-10, ВЫЗОВА, ПО 12-18 ОТПУСК ПО 23.05.18  
321 Иванова О.В. Окулист ОТПУСК ПО 02.06.18      
416 Золотарёва Н.М. УЗИ 13-19 8-14 8-14 13-19 8-14  
416 Шуктомова Г.А. УЗИ ОТПУСК ПО 16.05.18 8-14 8-14  
218 Беляев М.В. УЗИ БЛ            
219 Литвина Н.Н. УЗИ 8.15-15, 11.3-17.3 12-18 11-17.30 8.15-13 8.15-14.30  
221 Клинцова А.П. Физиотер 14-19.30 8-13 8-13 14-19.30 8-14  
421 Бабушкина И.Д. Врач ЛФК 15-17 15-17 15-17      
121 Каб диспан-ции Фельдшер 8-17 8-17 8-17 8-17 8-17 8-13
121 Туркин О.Н. Школа пациента 17.30-19.3 17.30-19.3 17.30-19.3 17.30-19.3 17.30-19.3  
I занят. «Здор.питание» II занят. «Здор.питание» «Отказ от курения» III занят. «Здор.питание»  
311 Люскова Я.А. Выдача инсулина 8-12 14-18 14-18 14-18 8-12  
420 Цыпанова Е.А. Предс.ВК 9-16 13-17 9-13 9-13 9-16  
 
Кабинет  ФИО врача Участок  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Суббота
АВОП №1 
№1 Туркина Н.Б. 37 Отпуск по 02.06.18 - - - - -
№1 Мингалева В.В. 38 8.30-12.30 14-18 8.30-12.30     16-20 8.30-12.30 8.30 -12
№2 Кутькин Э.И. 43 16-20 8:30-12:30 16-20 8:30-12:30 14-18 -
АВОП №2 
№1 Мушинский А.В. 40-42 9-12 9-12 9-12 9-12 9-12 9-13
17-20 17-20 17-20 17-20 17-20
Дымова А.И. 41-42 Лист нетрудоспособности - - - - -
АВОП №3 
Каб врача Шпакова Г.А. 35 13-17 8-12 8-12 14-18 8-12 8-11
Каб врача Шепс Ю. В. - фельдшер 35 10.30-12.00 13.30-15.00 13.30-15.00 10.30-12.00 13.30-15.00 -
АВОП №4 
№14 Курдина М.В. 39 8.30-12.30 16-20 8.30-12 16-20 8.30-12.30 -
№14 Елфимова О.Н. 36 Отпуск по 19 мая  - - - - -
№14 ФЕЛЬДШЕР 36-39 16-19 8.30-12  16-19 8:30-12 16-19 9-12

 

 

 
  
 

Контакты

 г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, д.41

 32-94-47

e-mail: polik3@mail.ru

http://vk.com/polik3ru

https://twitter.com/polik3ru

 Регистратура: 32-94-45

 Вызов врача: 32-80-02